Paciente:
Fecha:
 
O Acido úrico
O Albúmina en orina
O Amilasa en orina
O Amilasa en suero
O Bilirrubina
O Calcio sérico
O Colesterol total
O CPK
O CPK - MB
O Creatinina
O Curva de tolerancia a la glucosa
O Depuración de creatinina
O Deshidrogenasa láctica
O Electrolitos séricos
O Estudio de LCR
O Examen general de orina
O Fosfatasa ácida
O Fosfatasa alcalina
O Fósforo sérico
O Glucosa
O Lípidos totales
O Perfil de lípidos
O Pruebas funcionales hepáticas
O Química sanguínea
O TGO TGP
O Triglicéridos
O Urea

HEMATOLOGIA
O Biometría Hemática
O Células LE
O Coombs directo
O Coombs indirecto
O Fórmula Roja
O Grupo sanguíneo y RH
O Plaquetas
O Reticulocitos
O Sedimentación globular
O TP TTPA

INMUNOLOGIA
O Anticuerpos VIH
O Antiestreptolisinas
O C3 C4
O Cuantificación de HGC
O Prueba de embarazo
O Inmunoglobulinas A, G y M
O Inmunoglobulina E
O IgG e IgM Toxoplasma
O Linfocitos CD4 Y CD8
O Proteína C reactiva
O Factor reumatoide
O Reacciones febriles
O VDRL

MICROBIOLOGÍA
O Ag S (hepatitis)
O BAAR
O Bacterioscopia directa
O Coprocultivo
¦¦¦¦ Cultivo faríngeo
¦¦¦¦ Cultivo de piel
O Cultivo de Secreción vaginal
O Hemocultivo
O Urocultivo

PARASITOLOGIA
O Amiba en frasco
O CPS (1) (2) (3)
O Plasmodium
O Criptosporidium
O Criptococos

OTRAS DETERMINACIONES
O Análisis de cálculos renales
O Azucares reductores y PH
O Citología fecal
O Citología Nasal
O Espermatobioscopia
O Sangre Oculta en heces

ANTIBIOGRAMAS
¦¦¦¦ Faríngeo
¦¦¦¦ Piel

OTROS ESTUDIOS:
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------